Stichting RuchamA voor toerusting en hulpverlening

Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart