Terugblik 2021

In het afgelopen jaar 2021 kon er door de corona weinig fysiek contact zijn met de mensen in Roemenië. Echter ging het werk door de lokale werkgroepen wel door, hoewel ook zij de gevangenissen niet in mochten, kon toch er af en toe met gevangenen contact gelegd worden. Onze zusterorganisatie in Gherla (één van de lokale werkgroepen) mocht af en toe hulpgoederen afleveren bij het magazijn van de gevangenis. Met het lossen kon gesproken worden vanuit de Bijbel over wat nodig is. Verder zaten de gevangenissen echt dicht en kon niemand in en uitgaan.

De vrijwilligers uit Gherla hebben voor een weduwe en haar zuster die in een bouwvallig huisje wonen gezorgd. Met man en macht hebben ze een nieuw huis voor de twee dames gebouwd. Het geeft een band met elkaar en twee ontroerde vrouwen mochten voordat de winter inviel, in een regen- en winddicht huisje hun intrek nemen. 

Ook is er een actie geweest voor brandhout, als stichting RuchamA hebben we daar ook een financiële bijdrage aan gegeven. 

Gevangenisbezoek in september

In de loop van augustus bereikte ons het verheugende bericht dat wij vanaf september het evangelisatiewerk in de gevangenissen weer mogen oppakken. Op 7 september is de secretaris naar Roemenië afgereisd. De volgende gevangenissen zijn toen bezocht: twee keer de gevangenis in Gherla, en eenmaal de gevangenissen in Baie Mare, Satu Mare, Cluj en Bistrita.

Verder mochten we nog een paar ex-gevangenen thuis opzoeken. Dit contact is erg belangrijk voor die mensen, want vrij betekent ook echt vrij: niemand bemoeit zich met hen en ze zullen zelf een weg in de maatschappij moeten vinden. Dit is voor hen een zware en moeilijke weg. Via sociale media hebben we vanuit de stichting contact met zeven ex- gevangenen. 

Het hele jaar zijn er 45 dames aan het breien geslagen; we staan versteld hoeveel de dames telkens weer afleveren  bij ons depot. In het depot komen 6 vrouwen wekelijks om kleding e.d. te sorteren, verpakken en gereed maken voor (hulp)transport.